TRESTNÍ PRÁVO

Podezření, obvinění, soudní řízení

Máte co do činění s trestním řízením a vůbec nevíte jak se ve své životní situaci orientovat?

Obraťte se na naši kancelář, rádi Vám s řešením pomůžeme. Jako obhájkyně v trestním řízení zastupuje Mgr. Markéta Pekařová osoby, které se dopustily jednání, v němž trestní zákon spatřuje trestný čin. Jako zmocněnkyně poškozených vstupuje do trestního řízení na ochranu práv osob, kterým byla způsobena škoda trestným činem.

Obhajoba může být v trestním řízení vykonávána jen advokátem, a to buď na základě udělení plné moci nebo ustanovení soudem v případech zákonem stanovené nutné obhajoby. Pro volbu obhájce neplatí žádná omezení, obviněný si může svobodně zvolit advokáta podle vlastního výběru, a to i v případě, že mu již byl advokát ustanoven orgány činnými v trestním řízení.

ZKUŠENOSTI V OBORU

Neslibujeme dosažení nerealistických cílů. Špatný výsledek nesvádíme na nepředvídatelné rozhodování police, státního zastupitelství a soudů.

VZTAH S KLIENTEM

Základem úspěchu v trestní kauze je absolutní otevřenost klienta a jeho důvěra k advokátovi. Z informací poskytnutých klientem využíváme jen takové, jejichž uplatnění je klientovi ku prospěchu.

NESOUDÍME

Jsme tu, abychom našemu klientovi pomohly. Nevynášíme žádné soudy nad jednáním klienta.

JAKÝKOLI PŘÍPAD

Máme zkušenosti s řešením drobné trestné činnosti i mediálně známých kauz.

Obhajoba v trestním řízení

Obhajoba v trestním řízení znamená a je prosazováním zájmů a ochranou práv osoby, která je podezřelá či je již obviněna ze spáchání trestného činu. Mgr. Markéta Pekařová jako obhájkyně zastupuje jak osoby, které se trestné činnosti dopustily, tak i osoby, které se žádného jednání nedopustily.

V prvém případě skutečných pachatelů trestných činů se vždy obhajoba snaží o co nejširší ochranu jejich procesních práv a dosažení mírných trestů. U osob nevinných je cílem vždy zproštění obvinění, obžaloby. Klientům jsou vždy vysvětleny jejich reálné možnosti. Není možné, aby pachatelé trestné činnosti vyvázli bez sankce. Vždy je však obhajoba vedena snahou o příznivá řešení, alternativní formy trestu, odklony od trestního řízení (např. podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání). Trest odnění svobody v nepodmíněné formě je vždy až nejzazším řešením, a to převážně pouze u závažné trestné činnosti či při opakovaném páchání. Být podezřelým či obviněným z trestného činu je tedy pouze začátkem ne příliš příjemného životního období, kvalifikovanou právní pomocí Vám pomůžeme jej prožít se znalostí věci, pomůžeme Vám se zorientovat v situaci a seznámit se s Vašimi reálnými možnostmi.

Zastupování poškozeného v trestním řízení

Zastupování poškozeného v trestním řízení je naopak prosazováním zájmů a ochranou práv osob poškozených trestnou činností.

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozený má řadu procesních práv včetně práva uplatnit nárok na náhradu škody. O takovém nároku může rozhodovat soud v rámci trestního řízení vedeného proti podezřelému ze spáchání trestného činu. Můžeme Vám pomoci uplatnit veškerá Vaše práva poškozeného v trestním řízení a uplatnit Vaše nároky na náhradu škody v rámci tohoto řízení.

Další služby

Zprostředkování kontaktu pachatele a oběti, pomoc obětem trestných činů.

Pomůžeme Vám spolupracovat s probační a mediační službou či prosazovat Vaše nároky jako oběti trestné činnosti.

Přestupky

Specifickou kategorií práva, v důsledku jehož aplikace Vám mohou hrozit sankce je přestupkové právo. Rádi Vám pomůžeme jste-li podezřelým či obviněným z přestupku. Stejně jako při obhajobě v trestním řízení, budeme důsledně hájit veškerá Vaše práva tak, aby sankce pro Vás byly co nejnižší, případně abyste byli obvinění zproštěni.

Nabízíme take služby v oblastech:

Byli jste zataženi do trestného činu ať už vlastní vinou nebo neprávem? Zastoupíme Vás v obhajobě v trestním řízení.

Advokátní kancelář Pekařová | vyrobeno v MAXON DESIGN s.r.o. www.maxondesign.cz