CENÍK

Ceny za služby a orientační ceny nejběžnějších úkonů

Cena smluvní

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem – cena smluvní, která může být sjednána podle počtu hodin – časová odměna, a nebo dle předmětu právní služby za jednotlivé provedené úkony. Při dlouhodobé spolupráci může být sjednána tzv. paušální odměna např. za veškerou práci provedenou pro klienta v průběhu jednotlivých měsíců apod.

Cena mimosmluvní

Není-li cena dohodnuta smlouvou s klientem, je advokát oprávněn účtovat dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – dle advokátního tarifu. Tento typ odměny je označen jako tzv. mimosmluvní odměna. Pravidla výpočtu mimosmluvní odměny jsou obsažena v uvedené vyhlášce.

Příklady smluvních cen naší advokátní kanceláře

Rozvod:

  • Běžná cena za kompletní rozvod včetně úpravy poměrů nezl. dětí a vypořádání běžného SJM (např. 1 nemovitost, 2 automobily, běžný počet účtů) – 13.500,– Kč. Při složitém vyjednávání o způsobu a podmínkách rozvodu – zvýšení ceny, naopak při jasné dohodě manželů ještě před návštěvou AK – možno dohodnout cenu nižší.
  • Složité vypořádání SJM – dlouhodobé vyjednávání s protistranou, časté změny a doplňování návrhu – účtujeme dle vyhlášky o odměnách advokátů. Odměna se vypočítává z 1/2 hodnoty společného jmění, přičemž se jako hodnota započítávají aktiva i pasiva.

Zvýšení, snížení výživného, změna péče o děti, styk s dětmi 1.500,– Kč za 1 úkon – běžně 1 – 2 schůzky, sepis návrhu, účast u 1 jednání cca 4.500,– Kč. Ve specifických případech individuální jednání o ceně.

Ve věci nemovitostí:

  • Darovací smlouva (běžná nemovitost např. rodinný dům standardní) 5.000,– Kč , návrh na vklad 500,– Kč, zastoupení v řízení před Katastrálním úřadem 1.000,– Kč, u levnějších nemovitostí cena snížená (např. levné pozemky bez staveb) – min 3.000,– Kč, u dražších cena zvýšená dle hodnoty nemovitosti.
  • Kupní smlouva – 8.000,– Kč (běžná nemovitost, např. rodinný dům standardní), návrh na vklad 500,– Kč, zastoupení v řízení před Katastrálním úřadem 1.000,– Kč, u levnějších nemovitostí cena snížená – min 5.000,– Kč, u dražších cena zvýšená dle hodnoty nemovitosti.
  • Spolu s kupní smlouvou zároveň možno sepsat smlouvu o úschově kupní ceny, která se nepromítne v ceně za kupní smlouvu (ke kupní smlouvě zdarma).
  • Samostatná smlouva o úschově – 300 Kč za každých uschovaných 100.000,– Kč. Minimálně 3.000,– Kč.

Ve věcech trestních:

  • V trestních věcech – striktně účtujeme úkony dle advokátního tarifu, cena obhajoby se vypočítává dle hrozící trestní sazby, které je přiřazena určitá hodnota. Účtuje se každý úkon. Výpočet ceny je klientovi vysvětlen předem.

Advokátní kancelář Pekařová | vyrobeno v MAXON DESIGN s.r.o. www.maxondesign.cz