SLUŽBY

Zaměření na oblasti

U České advokátní komory je Mgr. Markéta Pekařová zapsána jako advokátka s tzv. generální praxí, což znamená věnující se všem oblastem práva.

V dnešní době, kdy přísné, složité a neustále se měnící a vyvýjející právní regulaci podléhají všechny oblasti našich životů, je však zřejmé, že není v silách jedince, či malé advokátní kanceláře poskytovat skutečně kvalitní právní poradenství ohledně každého právního problému. A tak se diferencují oblasti služeb poskytovaných jednotlivými kancelářemi i právními zástupci. Odpovědi na jiné otázky náleží do denní praxe nadnárodní advokátní kanceláře s desítkami poboček po celé Evropě a jiné do praxe regionální advokátky, působící v okresním městě.

Naše advokátní kancelář tak neřeší například fúze akciových společností, či mezinárodní arbitráže, věnuje se však o to více řešení každodenních problémů běžného člověka. Klienti oceňují naši vstřícnost a pochopení, s nimiž k nim přistupujeme. Z těchto důvodů jsme klienty vyhledávanou advokátní kanceláří, která proskytuje právní poradenství v takových záležitostech, které naše klienty tíží nejen proto, že jsou právně složité, ale zasahují i do jejich osobní sféry. Jsou to především rozvody, péče o děti, obhajoba ve věcech trestních a další, s nimiž se blíže můžete seznámit na těchto stránkách.

Naše zaměření

Rodinné právo

Trestní právo

Právo & Nemovitosti

Ostatní

Další případy

VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ

Vyjednávání smluv o vypořádání společného jmění bývá složité a často vyústí v soudní spor. Pomůžeme Vám dosáhnout dohody, nebo sepíšeme žalobu a zastoupíme Vás v soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů, i když jste s naší kanceláří nespolupracovali při rozvodu.

NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ

V životě dochází ke vzniku škod na zdraví, a to zejména v souvislosti s pracovními úrazy, či dopravními nehodami. Pomůžeme Vám ve spolupráci se všemi zúčastněnými – viníkem nehody, Vaším zaměstnavatelem, pojišťovnou, policií případně i ve sporu s viníky se domoci Vašich nároků. To vše i v případě, že jste pozůstalými po tom, kdo v důsledku poškození zdraví zemřel.

PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

Poradíme Vám a zastoupíme Vás, jste-li pachatelem přestupku např. v dopravě, či jiného druhu přestupku, budeme se snažit, aby sankce, která Vás postihne, byla co nejnižší. Zastoupíme Vás však i v případě, kdy budete obětí či poškozeným v případě, že se přestupku dopustila jiná osoba.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Rádi Vám poskytneme konzultace či další právní služby oblasti veřejného práva např. z oblasti samosprávy. Našimi klienty jsou i obce.

DOMÁCÍ NÁSILÍ

Poskytneme Vám diskrétní poradenství v případech, kdy je proti Vám pácháno fyzické či psychické násilí v rámci rodiny.

Potřebujete pomoci i v dalších oblastech rodinného práva? Jsme tu pro Vás. Podívejte se s čím Vám pomůžeme.

Advokátní kancelář Pekařová | vyrobeno v MAXON DESIGN s.r.o. www.maxondesign.cz