RODINNÉ PRÁVO

Pomůžeme Vám vyřešit všechny právní aspekty rodinného života.

PRÁVO & NEMOVITOSTI

Právní radou přispějeme k dobrému rozhodnutí ohledně Vašeho nemovitého majetku a zajistíme formální postup.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhájíme Vaše zájmy v trestním řízení ať již jste na straně poškozeného trestným činem či podezřelého z trestné činnosti.

Button 1 default text
Button 2 default text

Již od roku 2006 Vás zastupujeme. Jsme kancelář s generální praxí, avšak zaměřujeme se na rodinné právo, trestní právo a právo nemovitostní.

Klientela se na  advokátní kancelář advokátky Mgr. Markéty Pekařové obrací především s právními problémy z oblasti rodinného práva, v níž jsou řešeny rozvody, péče o nezletilé, majetkové vypořádání manželů, úprava vztahů manželů po dobu trvání manželství, poměry rodičů a dětí v nesezdaných párech a majetková uspořádání mezi druhem a družkou, registrované partnerství. Rovněž v oblasti trestního práva – v níž je vykonávána obhajoba v trestním řízení, právní zastoupení poškozených trestnou činností, zastupování v přestupkovém řízení. Mgr. Markéta Pekařová je odbornou garantkou organizace registrované u Ministerstva spravedlnosti ČR, která poskytuje v rámci bezplatné služby pomoc obětem trestných činů. Dále  klienti požadují poradenství v oblasti práva nemovitostí, sepisování smluv a dalších listin. Na advokátní kancelář se však můžete obrátit s dalšími právními problémy – např. spory o zaplacení včetně exekučního vymáhání atp.

Pomůžeme Vám vyřešit všechny právní aspekty rodinného života.

RODINNÉ PRÁVO

Obhájíme Vaše zájmy v trestním řízení, ať již jste na straně poškozeného trestným činem či podezřelého z trestné činnosti.

TRESTNÍ PRÁVO

Právní radou přispějeme k dobrému rozhodnutí ohledně Vašeho nemovitého majetku a zajistíme formální postup.

NEMOVITOSTNÍ PRÁVO

Advokátka

Mgr. Markéta Pekařová

Asistentka

Marcela Charousková

Adresa

Tyršova 434/27
Kosmonosy – Mladá Boleslav
293 06 Kosmonosy

Jako zapsaná advokátka podléhá kárnému dohledu komory. Je vázána všemi pravidly upravujícími povinný postup advokátů včetně etického kodexu advokáta.

MGR. MARKÉTA PEKAŘOVÁ JE ČLENKOU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Po právní praxi od roku 1997 v podniku Liaz, u katastrálního úřadu a následně v prestižní liberecké advokátní kanceláři, poskytujeme naše právní služby již od roku 2006 jako advokátní kancelář samostatně.

DLOUHOLETÁ PRAXE

Hlavním cílem není jen profit kanceláře, ale především zájem klienta.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Advokátní kancelář Mgr. Markéty Pekařové poskytuje právní služby v Mladé Boleslavi a okolí.

Pravidelně dojíždíme k soudním jednání též do Prahy, České Lípy, Liberce, Jičína, Kolína, Děčína a dalších měst.

V případě zájmu si domluvte osobní schůzku

OBJEDNAT SCHŮZKU

Kontakty

Mobil.: 728 300 501
E-mail: akmp@seznam.cz
Datová schránka: m5egnac

Mapa

Advokátní kancelář Pekařová | vyrobeno v MAXON DESIGN s.r.o. www.maxondesign.cz